Phim Nguy Thành Tiêm Bá

Phim Nguy Thành Tiêm Bá

Call of Heroes - The Deadly Reclaim (2016)

Status: Full HD - Thuyết Minh

Thể Loại: Võ thuật

Quốc Gia: Trung Quốc

Năm Sản Xuấn: 2016

Đạo Diễn: Hồng Kim Bảo, Trần Mộc Thắng

Diễn Viên: Lưu Thanh Vân, Cổ Thiên Lạc, Ngô Kinh

Phim guy Thành Tiêm Bá, Call of Heroes - The Deadly Reclaim (2016)

Phim Nguy Thành Tiêm Bá 2016 lấy bối cảnh vào thời kỳ loạn lạc, nội chiến liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì giết chết ba mạng người, liền bị Phổ thành do Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) đứng đầu bao vây đòi công đạo. Thượng tá của Tào gia – Trương Diệc (Ngô Kinh) biết chuyện, liền đem quân đến Phổ thành đòi người.

Từ khóa

Phim Nguy Thành Tiêm Bá Call of Heroes - The Deadly Reclaim (2016), Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 1, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 2, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 3, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 4, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 5, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 6, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 7, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 8, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 9, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 10, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 11, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 12, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 13, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 14, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 15, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tap 16, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tap 17, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tap 18, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tap 19, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tap 20, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 21, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 22, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 23, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 24, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 25, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 26, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 27, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 28, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 29, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 30, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 31, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 32, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 33, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 34, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 35, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 36, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 37, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 38, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 39, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 40, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 41, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 42, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 43, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 44, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 45, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 46, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 47, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 48, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 49, Phim Nguy Thành Tiêm Bá tập 50, Phim Nguy Thành Tiêm Bá - tập cuối Phim Nguy Thành Tiêm Bá - trọn bộ, Phim Nguy Thành Tiêm Bá Phim hàn quốc, Phim Nguy Thành Tiêm Bá - vtv2, Phim Nguy Thành Tiêm Bá - vtv3, Phim Nguy Thành Tiêm Bá - htv, Phim Nguy Thành Tiêm Bá - dn1, Phim Nguy Thành Tiêm Bá - thvl1, Phim Nguy Thành Tiêm Bá - todaytv, Phim Nguy Thành Tiêm Bá - Phim viesub, Phim Nguy Thành Tiêm Bá Phim thuyết minh, Phim Nguy Thành Tiêm Bá Phim hình sự, Phim Nguy Thành Tiêm Bá Phim cổ trang, Phim Nguy Thành Tiêm Bá phim tâm lý, Phim Nguy Thành Tiêm Bá Phim hoạt hình, Phim Nguy Thành Tiêm Bá Phim viễn tưỡng, Phim Nguy Thành Tiêm Bá Phim kinh dị, Phim Nguy Thành Tiêm Bá Phim võ thuật,