Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung

Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung

The Monkey King 2014

Status: Trailer

Thể Loại: Võ thuật

Quốc Gia: Trung Quốc

Năm Sản Xuấn: 2013

Đạo Diễn: Pou-Soi Cheang,

Diễn Viên: Chung Tử Đơn, Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành, Hà Nhuận Đông,

Đại Náo Thiên Cung - The Monkey King 3D Ngưu Ma Vương vì muốn đưa người vợ yêu là Thiết phiến công chúa và con trai là Hồng hài nhi lên thiên đàng nên đã xúi giục Tôn Ngộ Không tấn công triều đình. Do phạm tội đại náo thiên cung nên Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm cho đến khi được Tam Tạng giải thoát và theo ông đi thỉnh kinh.

Từ khóa

Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung The Monkey King 2014, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 1, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 2, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 3, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 4, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 5, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 6, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 7, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 8, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 9, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 10, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 11, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 12, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 13, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 14, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 15, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tap 16, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tap 17, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tap 18, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tap 19, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tap 20, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 21, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 22, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 23, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 24, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 25, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 26, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 27, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 28, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 29, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 30, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 31, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 32, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 33, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 34, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 35, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 36, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 37, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 38, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 39, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 40, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 41, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 42, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 43, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 44, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 45, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 46, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 47, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 48, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 49, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung tập 50, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - tập cuối Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - trọn bộ, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Phim hàn quốc, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - vtv2, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - vtv3, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - htv, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - dn1, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - thvl1, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - todaytv, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung - Phim viesub, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Phim thuyết minh, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Phim hình sự, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Phim cổ trang, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung phim tâm lý, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Phim hoạt hình, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Phim viễn tưỡng, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Phim kinh dị, Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Phim võ thuật,