Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến

Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến

Love Amongst War

Status: Tập 45/55

Thể Loại: Hài hước

Quốc Gia: Trung Quốc

Năm Sản Xuấn: 2013

Đạo Diễn: Đồng Lực,

Diễn Viên: Trần Hạo Dân, Tuyên Huyên, Tiến Vinh, Trương Lượng,

Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyếntrong phim Bảo Xuyến vì chung tình với Bình Quý tuyệt tình nghĩa với phụ thân bằng tam kích chưởng, sau đó cùng Bình Quý kết thành vợ chồng. Hai quân giao chiến, công chúa nước địch gặp và được Bình Quý tha mạng nên đem lòng cảm kích. Công chúa đại chiến được gã cho Bình Quý, Bình Quý kế thừa vương vị sau thiết lập hòa bình giữa hai nước, mở ra thông thương giao dịch đẩy mạnh cuộc sống người dân. Bảo Xyến biết được sự việc này hỉu lầm Bình Quý hai người phát sinh mâu thuẫn. Sau này, Bình Quý giải thích rõ ràng mọi chuyện, hai người lại thông hiểu cho nhau cho nên một nhà đoàn viên. Đạo diễn: Diễn viên: Hinh Tử Thể loại: Phim Cổ Trang, Phim Hài Hước, Phim Tâm Lý

Từ khóa

Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Love Amongst War, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 1, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 2, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 3, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 4, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 5, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 6, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 7, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 8, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 9, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 10, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 11, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 12, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 13, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 14, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 15, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tap 16, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tap 17, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tap 18, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tap 19, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tap 20, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 21, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 22, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 23, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 24, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 25, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 26, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 27, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 28, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 29, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 30, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 31, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 32, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 33, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 34, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 35, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 36, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 37, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 38, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 39, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 40, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 41, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 42, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 43, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 44, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 45, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 46, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 47, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 48, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 49, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến tập 50, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - tập cuối Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - trọn bộ, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Phim hàn quốc, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - vtv2, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - vtv3, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - htv, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - dn1, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - thvl1, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - todaytv, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến - Phim viesub, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Phim thuyết minh, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Phim hình sự, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Phim cổ trang, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến phim tâm lý, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Phim hoạt hình, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Phim viễn tưỡng, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Phim kinh dị, Phim Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Phim võ thuật,